How can we improve Kerio Operator?

Pridanie podpory pre hardverové telefóny CISCO 7912 SIP. Kerio Operator ich na sieti zdetekuje, len ich nievie nakonfigurovať.

Vo firme sme zrušili pôvodnú telefónnu ústredňu a tak nám ostalo veľmi veľa týchto telefónov, ktoré by sme chceli s Operatorom využiť. Ďakujeme

1 vote
Vote
Sign in
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Stanislav Vrana shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
declined  ·  Vladimir Toncar responded  · 

The configuration for Cisco 7912 phones needs to be compiled with a proprietary Cisco tool.

0 comments

Sign in
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base