How can we improve Kerio Connect?

zasílání výstrah

potřeboval zasílat výstrahy když volné místo kde je "store" klesne pod určité množství GB

1 vote
Vote
Sign in
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Marek Joura shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base