How can we improve Kerio Connect?

Mimo kancelář

Prosím o doplnění funkce mimo kancelář o možnost nechat přeposílat v určité době maily na jinou adresu. Nebo možnost přidat tlačítko do outlooku se zapnutím či vypnutím určitého filtru, ve kterém by se přeposílání nastavilo.

26 votes
Vote
Sign in Sign in with GFI
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Zdenek Ilčík shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in Sign in with GFI
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Kennedy commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Přidávám se k této prosbě. Nechápu, jak je možné, že v dnešní době tam taková funkce, běžná u konkurenčních aplikací, chybí.

Feedback and Knowledge Base