How can we improve Kerio Connect?

možnost formátování textu

Prosím o doplnění automatické odpovědi Mimo kancelář:
- možnost formátování textu - velikost, font, barva
- možnost připojení přílohy
- možnost vložení obrázku

1 vote
Vote
Sign in Sign in with GFI
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Vít Kolařík shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in Sign in with GFI
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base